Saturday, February 02, 2008

otukt

Två lössläppta velocipeder sågs på fredagen bedriva otukt på offentlig plats i Umeå. Enligt ett vittne ska följande meningsutbyte ha föranlett tilfället för fotografiet:
Velociped 1: "Du var mig en stilig hoj. Säg, ska vi slå våra kugghjul ihop och gänga?"
Velociped 2: "Bara om dina kedjor är väl lubricerade."

1 comment: