Saturday, March 10, 2007

Mina bästa begrepp 2007.03.10

1. Semiotik
2. Meta
3. Psycho. Linguistics.*
4. Styrsignaler
5. Pseudoläsning


*sär skrivning