Monday, February 19, 2007

43 Dikter

Har man inget eget ex att få signerat, så duger bibliotekets lika bra. En rar överraskning till den som önskar låna Marcus Birros 43 Dikter på Umeås Universitetsbibliotek!