Sunday, October 21, 2007

I still remember

Bygger en blandskiva till en kompis, och snubblar nostalgiskt igenom mitt musikarkiv. På under 80 minuter gör jag en segling genom mer än ett år av mitt liv. Låtar som får mig att minnas. Hur det brändes. Pulserade. Andades. Sprang. Darrade. Glödde. I mig. När det hände.

Musiken berättar saker, triggar igång minnen och känslor som jag inte formulerade för mig själv ens då. Det är som att jag har sparat minnen i låtarna, använt mitt musikarkiv som en extern hårddisk. Men de slits lite varje gång de plockas fram. Jag hoppas de håller. Summan av erfarenheter och minnen är allt jag är. Glömska är själslig amputation. Mitt musikarkiv är resten av mig.

No comments: