Thursday, March 19, 2009

rapport från dagens studieinsats

Förmiddagen stavades samhällskunskap. I praktiken innebar det tidningsredigering.
Eftermiddagen stavades journalistik. I praktiken innebar det tidningsredigering.

På en skala av arbete och belöning ligger redigering typ cirka snett beyond där krabborna dansar hula-hula med paraplydrinkar i nävarna och sjunger raj-raj. Oh, these are the days of miracle and wonder.

No comments: